“Jeśli marnowanie czasu daje Ci radość to nie jest to czas zmarnowany”

John Lennon

Sentencje i złote myśli 1

A kiedy mnie już nie będzie,

to wszystko będzie, jak dawniej,

czasami smutniej i ciemniej,

czasami jaśniej zabawniej.

A czasem będzie dokładnie 

tak, jak gdy teraz to piszę,

świat będzie toczył się gwarnie,

tylko go już nie usłyszę.

                            Mariusz Parlicki

 

Sentencje i złote myśli 2

Musicie być mocni mocą miłości,
która jest potężniejsza niż śmierć…
Musicie być mocni miłością,
która cierpliwa jest, łaskawa jest…
Jan Paweł II