Czy można odwiedzać cmentarze? Nasi klienci pytają, czy w obecnej sytuacji epidemiologicznej mogą zgodnie z tradycją odwiedzić zmarłych przed Świętami?

Od kilku dni pojawiają się informację o zamykaniu cmentarzy w całym kraju. Zakaz wstępu obejmuje m.in większość cmentarzy w Warszawie, Wrocławiu, Rybniku i Rzeszowie. Wyjątkiem są ceremonie pogrzebowe, w których może uczestniczyć jedynie 5 osób.
W Białej Podlaskiej cmentarze pozostają otwarte. Na cmentarzu komunalnym istnieją jedynie ograniczenia w pracy administracji.
Rzecznik rządu Piotr Müller twierdzi, że – Rozporządzenie nie wprowadza zakazu wstępu na cmentarze – dotyczy jedynie “terenów zielonych służących rozrywce”, a trudno za takie uznać cmentarz.
W związku z powyższym policja nie powinna karać mandatami odwiedzających cmentarz. Z drugiej strony, według rozporządzenia, nie jest to realizacja podstawowych potrzeb… wszystko zależy więc od indywidualnej interpretacji.

Wielkopolska Policja uważa, że wręczanie mandatów za odwiedzanie cmentarzy jest możliwe i przyznaje, że prowadzi kontrole. Obywatelom, którzy nie dostosowują się do nakazu pozostania w domu, grozi sankcjami. Natomiast Rzecznik Praw Obywatela krytycznie odniósł się do rozporządzenia rządu z 31 marca o ograniczeniach poruszania się. W piśmie z dnia 3 kwietnia wskazuje, że Rada Ministrów nie ma uprawnień do wprowadzenia generalnego zakazu przemieszczania się. Adam Bodnar zwraca uwagę, że nawet w stanach nadzwyczajnych, o których mowa w Konstytucji, zakres ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw musi wynikać z ustawy.  W związku z tym może okazać się, że mandaty nakładane na obywateli okażą się niezgodne z prawem.

Niektórzy specjaliści wskazują na niedopuszczalne ograniczenia wolności kultu religijnego. W uroczystości pogrzebowej na świeżym powietrzu może uczestniczyć 5 osób, podczas gdy w autobusie może być 25 pasażerów. Czy osoby, które nie mogły pożegnać zmarłego będą miały prawo pójść na cmentarz po pogrzebie, bez obawy o mandat?